Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/1822/11121

TitlePedagógusok és pedagógus jelöltek környezeti attitűdje
Other titlesEnvironmental attitudes of teachers and teacher students
Author(s)Vöcsei, Katalin
Varga, Attila
Horváth, Dániel
Carvalho, Graça Simões de
KeywordsEnvironmental education
Teachers attitudes
Issue dateSep-2009
PublisherFI - Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
JournalÚj Pedagógiai Szemle
Citation“Új Pedagógiai Szemle”. ISSN 1215-1807. On-line (2009).
Abstract(s)A szerzők a BIOHEAD-CITIZEN nemzetközi kutatási együttműködés keretében, 2006-ban végzett felmérés alapján azt vizsgálják, miként alakul a különböző tantárgyakat tanító tanárok, a tanárjelöltek, illetve a tanítók és a tanítójelöltek környezeti neveléssel kapcsolatos attitűdje. Összehasonlításképpen egy 1997-es és egy 2003-ban készült kutatás adatait is felhasználják. Az elemzés során választ keresnek arra a kérdésre is, hogy a környezeti nevelés különböző kérdésköreiben az egyes alminták (magyar, biológia szakos, alsós tanító) esetében milyen eltérések figyelhetők meg.
The authors of the BIOHEAD-CITIZEN international research project in 2006, carried out a survey based on an examination of how to develop the teachers of different subjects, the student teachers and in-service teachers on environmental education and "tanítójelöltek" attitude. By comparison, a 1997 and a 2003 survey of the data will be used. During the analysis, looking for answers to the questionnaire on the various issues of environmental education to find out difference within the Hungarian subsamples.
TypeArticle
URIhttps://hdl.handle.net/1822/11121
Publisher versionhttp://www.ofi.hu/tudastar/vocsei-katalin-varga
Peer-Reviewedyes
AccessOpen access
Appears in Collections:CIEC - Artigos (Papers)
DCILM - Artigos (Papers)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vocsei_Hungarian_Teachers.pdfArticle in Hungarian286,34 kBAdobe PDFView/Open

Partilhe no FacebookPartilhe no TwitterPartilhe no DeliciousPartilhe no LinkedInPartilhe no DiggAdicionar ao Google BookmarksPartilhe no MySpacePartilhe no Orkut
Exporte no formato BibTex mendeley Exporte no formato Endnote Adicione ao seu ORCID