Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1822/55563

Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNúñez Sabarís, Xaquínpor
dc.date.accessioned2018-08-03T07:49:26Z-
dc.date.available2018-08-03T07:49:26Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.isbn978-989-755-311-0por
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1822/55563-
dc.description.abstractO Camiño de Santiago acadou nas tres últimas décadas unha importante proxección internacional, cun notable impacto turístico e cultural. Como consecuencia, moitas producións artísticas comezan a introducir a temática xacobea, expresando o carácter lendario, misterioso e máxico de Compostela. Unha delas é Trece badaladas, a novela de Suso de Toro, que forma parte dun proxecto transmedial, xunto co filme do mesmo título, estreado no mesmo ano de publicación do libro. A notable recepción de ambas obras constata o excelente comportamento comercial e crítico das narrativas contemporáenas de ambientación xacobea.por
dc.language.isoglgpor
dc.rightsopenAccesspor
dc.subjectLiteratura fantástico xacobeopor
dc.titleO thriller xacobeo na literatura galega contemporánea: O proxecto transmedial Trece Badaladaspor
dc.typebookPartpor
dc.relation.publisherversionhttp://ceh.ilch.uminho.pt/publicacoes/galegos_no_minho.pdfpor
oaire.citationStartPage239por
oaire.citationEndPage248por
dc.subject.fosHumanidades::Línguas e Literaturaspor
dc.description.publicationversioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersionpor
sdum.bookTitleGalegos no Minho. 20 anos do Centro de Estudos Galegos na Universidade do Minhopor
Appears in Collections:CEHUM - Livros e Capítulos de Livros

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2017-Thriller xacobeo - Trece badaladas.pdf146,15 kBAdobe PDFView/Open

Partilhe no FacebookPartilhe no TwitterPartilhe no DeliciousPartilhe no LinkedInPartilhe no DiggAdicionar ao Google BookmarksPartilhe no MySpacePartilhe no Orkut
Exporte no formato BibTex mendeley Exporte no formato Endnote Adicione ao seu ORCID